Udskriv denne side

Om bogen

 

Titel : "I Pyramidernes Skygge"
Copyright Jesper Thomas, Denmark
Forlag: JETHONI
1. udgave 1. oplag år 2000
Foto omslag: Fotograferet af Jesper Thomas
Tryk: Næstved Tidende's Bogtrykkeri

ISBN: 87-988108-0-4

 

I Pyramidernes Skygge

"Historisk eventyr-roman, der foregår på Ramses II's tid i 1200-tallet f.kr. Vi følger en ung ægypter, Tut-it, der tidligt kommer i kontakt med selveste Faro. Gennem Tut-it får vi et spændende indblik i livet ved hoffet, i templerne, ved bryllupsfester, på ekspeditioner til udlandet, og det daglige liv blandt almindelige Ægyptere.

Bogen er frugten af ti års forarbejde i det gamle Ægyptens historie og kultur. Jesper Thomas skriver i et nutidigt og mundret dansk om en af de mest populære peioder i Ægypternes spændende historie".

 Torben Holm-Rasmussen, mag.art., ægyptolog og formand for Dansk Ægyptologisk Selskab.

 

Ny bog om Ægypten

"Vi står her med noget så udsædvanligt som en dansk Ægyptensroman, der med forfatterens eventyrlige og fantasifulde sind blindt indfører læseren i det gamle Ægypten.

Jesper Thomas har skrevet en ny genrebrydende form for historisk formidling, der gør det muligt for almindelige mennesker at forstå og lade sig indleve i det dragende og mystiske rige. Bogen, der kan læses af alle mellem 12 og 102 år, er fuld af naturskildringer omring Nilen, ørkenen, havet, koralrevet og Faroskabte værdier.

Som en sidegevinst bliver læseren vidne til gennemførelsen af den berømte norske videnskabsmand Thor Heyerdals teori om pyramidernes udbredelse".

John Hansen, redaktør på Søndagsavisen.


Forrige side: Bog om Ægypten
Næste side: Om forfatteren